Малка пиафлора за естествени цветя

  • Пиафлора в малък кръгъл размер за живи цветя
  • Подходяща за:
    • малки декорации и аранжировки
    • сватбена украса на гривни (в процепите отстрани на пиафлората минава лента, която се захваща за ръката)