Конфети

  • Различни размери

Инструкции за употреба:

  • Конфетата работи с въздух под налягане, не съдържа барут
  • Изстрелва множество и разнообразни по форма и цвят лентички
  • Подходяща за употреба както в закрити помещения, така и на открито, като предварително трябва да се съобрази височината на изстрелване.
  • Хваща се с две ръце, отстранява се предпазната лентичка. Конфетата се насочва нагоре  и като се следват стрелките - долната част се завърта по посока на часовниковата стрелка.
  • Да не се насочва срещу хора, животни и други обекти
  • Да се осигури достатъчно свободно пространство в посоката на изстрелване.
  • Изделиети трябва да се използва само под надзор на възрастни